exclusieve medewerker van het psychologisch departement der medische dienst Europese Commissie ( Eric Lorio ) Brussel

collaborateur exclusif département psychologique du service médical de la Commission Européenne ( Eric Lorio ) Bruxelles

exclusive collaborator in the psychological department of the medical service of the European Commission ( Eric Lorio ) Brussels